บทความน่าอ่าน

http://genius.ipst.ac.th/images/articles/brainofgenius.pdf

Advertisements

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สสวท

นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) รับมอบเงินสนับสนุนจำนวนเงิน 2,348,800 บาท จากนายสุรพงษ์ คลอวุฒิเสถียร ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมนิวเคลียร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อนำไปใช้ในการประชุมปฏิบัติการการใช้หนังสือเรียน คู่มือครู และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์ ระดับ ม.ต้น ให้กับผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์ เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา จำนวน  300 คน พร้อมทั้งสนับสนุนหนังสือเรียน ครูมือครู และวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์ ระดับ ม.ต้น ของ สสวท. ให้กับโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา จำนวน 100 โรง ณ ห้องประชุมสุขุม ศรีธัญรัตน์ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ สสวท. เมื่อเร็วๆ นี้

ยินดีต้อนรับ…..สู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ครูรัชดาภรณ์ ศรีทอง

รูปภาพ

สวัสดี…..ทุกท่านที่ได้เข้ามาทำความรู้จักครูรัชดาภรณ์ ศรีทอง

สอนวิทยาศาสตร์  โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์

Snapshot_20120630_3